Optimale verkoop

Kunsthandel Biesta & Smink heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het verkopen van schilderijen, aquarellen en tekeningen. Vooral exclusievere werken verdienen een goed doordachte verkoopstrategie. Het ene verkoopkanaal werkt nu eenmaal beter voor het ene werk als voor het andere.

Met het pakket 'Optimale verkoop' maakt u optimaal gebruik van de kennis, kunde en ervaring van Kunsthandel Biesta & Smink en wordt per kunstwerk de best mogelijke verkoopstrategie uitgewerkt met als doel een zo hoog mogelijke verkoopprijs te realiseren. Na de waardebepaling worden diverse experts geconsulteerd om zoveel mogelijk informatie en advies over het kunstwerk in te winnen. Uiteindelijk wordt op basis van de input de optimale verkoopstrategie uitgewerkt en aan u voorgelegd. Na uw akkoord, wordt het overeengekomen verkoopstrategie uitgevoerd, inclusief eventuele onderhandelingen en eventuele transport binnen NL naar de nieuwe eigenaar. U wordt dus volledig ontzorgd. 

De kosten van het pakket 'Optimale verkoop' bedragen € 300,-- (vrijgesteld van BTW) per kunstwerk en dienen vooraf voldaan te worden. Na verkoop van uw  schilderij, aquarel of tekening ontvangt u de afrondingsfactuur. De hoogte van deze factuur is het percentage behorende bij de uiteindelijke netto verkoopprijs. Zie onderstaand schema voor de gehanteerde commissiepercentages.

 

Netto verkoopprijs Commissiepercentage
€ 2.000 - € 4.999 12,5%
€ 5.000 - € 9.999 10%
€ 10.000 en hoger 7,5%

Indien u meerdere schilderijen, aquarellen en/of tekeningen wenst te verkopen, neemt u dan contact met ons op, zodat wij een maatwerkvoorstel voor u kunnen maken.

Let op! Dit pakket is alleen af te nemen, indien het kunstwerk een minimale geschatte verkoopwaarde van € 2000,-- heeft. Mocht de waarde lager liggen, dan zal een van onze medewerkers dit op voorhand aangeven, zodat u geen onnodige kosten maakt.


Vul in onderstaand formulier de gegevens van het schilderij zo volledig, correct en uitgebreid mogelijk in. Upload daarnaast minimaal een foto van de voorkant, achterkant en signatuur. Het uploaden van meerdere foto's van details en bijzonderheden is aanbevolen. Foto's dienen scherp en in daglicht te zijn gemaakt.

 

Neem bij vragen contact op via info@biesta-smink.nl of +31(0)6 55 555 304